Pháp thoại Vượt Qua Tâm Tiếc Nuối Và Hoài Nghi do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-10-2018