Vượt qua tình và tưởng trong niệm Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Phẩm Duyên Khởi thứ nhất, tại Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, ngày 11/05/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1221,Vuot-qua-tinh-va-tuong-trong-niem-Phat.tsph