Pháp thoại Vượt Thoát Khổ Đau do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 10/12/2018