Bài pháp thoại Xây Dựng Tình Người do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 11

Đánh giá