Bài thuyết pháp “Xin Đừng Mê Tín Phần 1 – Đốt Vàng Mả” được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 26/10/2015 tại chùa Minh Đạo (Q3, TP Hồ Chí Minh)

Xin Đừng Mê Tín Phần 1 – Đốt Vàng Mã – Thích Thiện Thuận
4.6 (92%) 5 vote[s]