Bài thuyết pháp Xin Mẹ Hãy Yên Lòng được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ , ngày 03-07-2016

Trong vòng sinh tử với kiếp người ngắn ngủi, sau những bôn ba chạy đua với cuộc đời tạm bợ luôn có những niềm vui, nỗi buồn và mệt mỏi, có những con người luôn gắn liền, luôn cộng nghiệp với chúng ta  trong cuộc sống, là người gần gũi nhất, là nơi chúng ta để về, đó chính là ba mẹ

Sanh chúng ta ra là cộng nghiệp.

Nuôi chúng ta lớn lên là cộng nghiệp.

Niềm vui nỗi buồn của chúng ta cũng là cộng nghiệp

Qua lăng kính của Phật giáo, Thượng Tọa Thích Thiện Thuận sẽ chia sẻ một vài ý niệm để chúng ta có thể hiểu được rằng mình sẽ cộng nghiệp tốt với đấng sinh thần chứ không làm một gánh nặng, làm cho ba mẹ phải trầm luân nhiều hơn, phải khổ đau nhiều hơn.