Bài pháp thoại Xuất Gia do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong Khóa tu phật thất

Đánh giá