Bài pháp thoại Ý Chí Xuất Trần được TT. Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 16/10/2016

Ý Chí Xuất Trần – Thích Tuệ Hải
Đánh giá