Pháp thoại Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo Phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương HCM, ngày 13-09-2018

Đánh giá