Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Tịnh Độ – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Long Sơn – Bình Định, ngày 11/12/2008.

Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Tịnh Độ – Thích Nhật Từ
Đánh giá