Bài pháp thoại: Ý Nghĩa Cầu Siêu Thai Nhi do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Huệ Quang, Q10, ngày 04/11/2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6993,y-nghia-cau-sieu-thai-nhi.tsph