Bài pháp âm Ý Nghĩa Chẩn Tế Cô Hồn do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngày lễ cầu siêu

Ý Nghĩa Chẩn Tế Cô Hồn – Thích Thiện Thuận
Đánh giá