Bài pháp thoại Ý Nghĩa Chữ Không Trong Đạo Phật do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá