Ý nghĩa cuộc đời qua bài hát: Kiếp ăn chơi và anh tôi – TT.Thích Nhật Từ

Giảng tại trung tâm cai nghiện tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/play-y-nghia-cuoc-doi-qua-bai-hat-kiep-an-choi-va-anh-toi-12012014—thich-nhat-tu/ – www.tusachphathoc.com

BÌNH LUẬN