Bài pháp thoại Ý Nghĩa Dâng Y do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Ni viện Thiện Hòa, Đại Tòng Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu trong Khóa tu phật thất

Đánh giá