Bài pháp thoại Ý Nghĩa Dâng Y do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Ni viện Thiện Hòa, Đại Tòng Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu trong Khóa tu phật thất

Ý Nghĩa Dâng Y – Thích Thiện Thuận
Đánh giá