Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Vĩnh Tràng, Tiền Giang, ngày 19/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-y-nghia-kinh-a-di-da-19122013-thich-nhat-tu/