Bài thuyết pháp “Ý Nghĩa Kỳ An Kỳ Siêu” do thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 31/05/2014 (03/05/Giáp Ngọ) tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)

Download MP3

Ý Nghĩa Kỳ An Kỳ Siêu – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote