Giảng tại chùa Kim Sơn, Cà Mau, ngày 01/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-y-nghia-le-cau-sieu-01012014-thich-nhat-tu-/ – www.tusachphathoc.com