_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại Ý NGHĨA LỄ HOA ĐĂNG
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Tịnh Thất MINH LÂM – Long An
Ngày 19.12.2013 – nhằm ngày 17.11 Quý Tỵ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***