Bài pháp âm Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 5/29/2010

Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật – Thích Thiện Thuận
Đánh giá