Bài pháp thoại: Ý Nghĩa Quan Âm Trong Kinh Phổ Môn do Thượng Toạ Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Tịnh viện Pháp Hạnh, Củ Chi, ngày 02/11/2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6991,y-nghia-Quan-am-trong-kinh-Pho-Mon.tsph