Pháp thoại Ý Nghĩa Quan Trọng Của Ngày Rằm Tháng Giêng do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè – T. Tiền Giang) ngày 19/02/2019

Đánh giá