Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5415,y-nghia-quy-y-Tam-Bao.tsph

Ý nghĩa quy y Tam Bảo – phần 2/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá