Pháp thoại Ý nghĩa rằm tháng giêng và cúng sao giải hạn do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-02-2019