Bài pháp thoại Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Hiếu, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu phật thất

Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới – Thích Thiện Thuận
Đánh giá