Bài pháp thoại: Ý Nghĩa Tự Thiêu Của Bồ Tát Quảng Đức – TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 23/05/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-y-nghia-tu-thieu-cua-bo-tat-quang-duc/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com