Pháp thoại “Ý Nghĩa Tuần Chung Thất” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Phật tử Diệu Khai (Hoa Kỳ), ngày 07/11/2008 (10/10/Mậu Tý)

Download MP3

Ý Nghĩa Tuần Chung Thất – Thích Phước Tiến
5 (100%) 3 vote[s]