Ý nghĩa vu lan 01 – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Long – Tỉnh Trà Vinh, ngày 12/09/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5192,y-nghia-vu-lan.tsph

Ý nghĩa vu lan 01 – Thích Nhật Từ
Đánh giá