Pháp thoại Y Pháp Bất Y Nhân do TT. Thích Hạnh Bình giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 48 tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2018

Y Pháp Bất Y Nhân – Thích Hạnh Bình
Đánh giá