Pháp thoại Yêu Thương Và Hiểu Biết do TT Thích Thiện Thuận & TT Thích Hạnh Bảo giảng tại chùa Hội An (T. Bình Dương) ngày 02-12-2018