Ban biên tập website Phật Pháp Ứng Dụng xin gửi đến quý vị Chương Trình Đại Lễ Phật Đản 2017 (Phật Lịch 2561)  tại Tu Viện Tường Vân

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản 2017 (Phật Lịch 2561) tại Tu Viện Tường Vân - ppud

Bài liên quan