Monday, 20 May, 2024
Từ ái và Bi mẫn trong hành động

Từ ái và Bi mẫn trong hành động

Phước Đức Và Tuệ Trí SAU KHI PHÁT SINH tinh thần Giác Ngộ - tâm bồ đề, quý vị tiếp theo thọ nhận những sự thực hành Bồ tát thật...
Cái chết

Cái chết

Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để...
Yếu tố Mật giáo trong hai thời công phu

Yếu tố Mật giáo trong hai thời công phu

Từ những lời cầu nguyện Trong Vinaya II, Tiểu phẩm (Cullavagga) có ghi lại sự kiện những Tỳ kheo sống trong rừng bị rắn độc cắn chết; Đức Phật...

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm giảng về mật pháp

Theo truyền thuyết của Mật giáo thì Mật giáo do Phật Tỳ-lô-giá-na, tức Đại-Nhật-Như-Lai truyền cho Bồ Tát Kim-Cang-Tát-Đỏa làm tổ thứ hai ở Cung Kim Cang Pháp Giới. Sau...
Đạo Phật trả lời những câu hỏi lớn

Đạo Phật trả lời những câu hỏi lớn

Trong một cuộc gặp gỡ liên tôn ở Ấn Độ, cùng với một người Do Thái và một người Hồi Giáo Sufi mỗi chúng tôi đưa ra ba câu...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không  11. Cái Thấy về Sự Hợp Nhất Bất Sinh VII. Cái Thấy Về...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P5)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P5)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không 9. Hai Trường phái Trung đạo 4. Những Phân Tích Quyết Định...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P4)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P4)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không 7. Hai Loại Vô Ngã V. Phân Tích Hai Vô Ngã Đề mục...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P3)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P3)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không  4. Bốn Dấu Ấn Phần thứ ba của bản văn này nói...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P1)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P1)

TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không Luận về cái Thấy như đã được Trình Bày ở Chương 7 trong Tập Yếu Tri...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không 2. Tại sao Thấy Đúng Là Cần thiết Bản văn này của...
Chuyển hóa tâm (chương 2)

Chuyển hóa tâm (chương 2)

CHƯƠNG II: CHUYỂN HÓA QUA TÁNH VỊ THA Các tính chất của Bồ Đề Tâm, ý hướng vị tha. Tám đoạn thơ dạy về cách Chuyển hóa Tâm của Geshe Langri...
Chuyển hóa tâm (chương 1)

Chuyển hóa tâm (chương 1)

Với quyết tâm thành tựu ước nguyện cao quý Mang lợi lạc tới cho chúng sanh Quý giá hơn bảo châu như ý Tôi xin trân quý lý tưởng này không ngừng...
Tổng quan về quán đỉnh

Tổng quan về quán đỉnh

Quán đỉnh là một đặc trưng  của Phật giáo Kim Cương  thừa, tức nghi thức bắt   buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi quỹ...
Bảo Hành Vương Chính Luận

Bảo Hành Vương Chính Luận

(Ratnavali - Rin-chen ‘phreng-ba). Phẩm thứ ba: Tích Nhị Tư Lương Tạo Nhân Giác Ngộ Trước tác: Long Thọ Bồ Tát Dịch từ bản Anh ngữ của dịch giả Wulstan Fletcher 201.  Bây...
Hangka họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang Thừa

Hangka họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang Thừa

Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Thangka chỉ những họa...

Bài mới