Trang Chủ Danh mục Bộ Pháp Hoa

Danh mục: Bộ Pháp Hoa

kinh luat luan 13

Kinh Phổ Môn

HT Thích Trí Tịnh dịch
phap bao 8

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 9

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 43

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Nguyên Thuận
kinh luat luan 33

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Minh Định dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Minh Định
phap bao 1

Kinh Vô Lượng Nghĩa

Hán dịch: Tiêu Tề Đàm Ma Già Đà Da Xá, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Hạnh Cơ, Việt dịch 3: Nguyên Thuận
kinh luat luan 7

Kinh Ðại Thừa Phương Quảng Tổng Trì

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Việt dịch 1: Huyền Thanh, Việt dịch 2: Nguyên Thuận
kinh luat luan 19

Kinh Kim Cang Tam Muội

Thất dịch, bản Việt dịch của Thích Thái Hòa
kinh luat luan 7

Kinh Bồ Tát Thực Hành Phương Tiện

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La, Việt dịch: Thích Như Điển
kinh luat luan 16

Kinh Pháp Hoa Tam Muội

Hán dịch: Tống Trí Nghiêm, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 20

Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi

Thất dịch, bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 3

Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa Cộng Cấp Đa, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 11

Kinh Hoa Chánh Pháp

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 12

Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội

Tùy Trí ỷ soạn, Việt dịch: Thích Minh Kiết
phap bao 3

Sáu Pháp Môn Vi Diệu (Lục Diệu Pháp Môn)

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Thanh Từ
kinh luat luan 27

Thiền Ba La Mật

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Đạt Ma Ngộ Nhất
kinh luat luan 7

Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán

Tùy Trí ỷ thuật, Việt dịch: Thích Thanh Từ
phap bao 8

Ý Nghĩa Quán Âm Huyền Diệu

Tùy Trí ỷ Thuyết. Quán Đảnh ký, Việt dịch: Thích Như Điển
kinh luat luan 27

Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa

Tân La Nguyên Hiểu soạn, Việt dịch: Thích Như Điển
kinh luat luan 16

Ý Nghĩa Quyết Định Của Pháp Hoa Huyền Tán

Đường Huệ Chiểu soạn, Việt dịch: Thích Như Điển

Xem Nhiều