phap bao 4

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Trí Quang dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 39

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Huyền Dung dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Huyền Dung
kinh luat luan 32

Văn Năm Pháp Sám Hối Của Bồ Tát

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Đồng Nguyên
kinh luat luan 12

Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối

(Thắp đèn hương trang nghiêm bàn Phật xong, vị chủ lễ thắp ba cây hương quỳ thẳng, cầm hương ngang trán và đọc bài cúng hương sau) CÚNG HƯƠNG Nguyện đem...
kinh luat luan 14

Nghi Thức Công Phu Khuya

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án lam tóa ha. (3 lần) TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN: Án...
kinh luat luan 12

Nghi thức Cầu siêu

Nguyện Hương Cầu Siêu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (Tác Đại Chứng Minh) Nam Mô U Minh...
kinh luat luan 34

Nghi Thức Cúng Quá Đường

Giới tử đứng trước bàn ăn nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá rồi ngồi xuống. Sau nghe ba hồi bảo chúng, đồng tụng bài cúng dường. (Tay trái...
kinh luat luan 28

Nghi Thức Từ Bi Thủy Sám Pháp

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch Giả: Thích Huyền Dung Phật Lịch: 2541-1997 “Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt Tội diệt tâm không cả hai đều hết” “Nguyện nghiệp...
kinh luat luan 14

Nghi Thức An Vị Phật

NGHI THỨC LỄ AN-VỊ PHẬT NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN: Án lam xóa ha. (3...
kinh luat luan 23

Nghi thức gia trì nước tịnh

Nghi thức này được sử dụng trong các dịp xuống tóc, thiết lập bàn thờ, đàn tràng, cúng nhà mới, cúng đất đai, khai trương cửa hàng, văn phòng,...
kinh luat luan 41

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung Thích Huyền Tôn Dịch Trước khi vào Thỉnh Đại Hồng Chung, Phải hồi 3 hồi Khánh (chuông nhỏ) lại 4 tiếng, rồi tiếp Hồng chung....
kinh luat luan 23

Nghi Thức Cầu An

NGHI THỨC CẦU AN PHẨM PHỔ MÔN (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án lam tóa ha. (3...
kinh luat luan 1

Nghi Thức Tắm Phật

Nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni. Các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và...
kinh luat luan 2

Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm

NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÁNH NIỆM (Dùng cơm trưa) 1. ĐẠI CHÚNG TẬP HỢP VỀ NHÀ ĂN - Mọi người đứng trang nghiêm, khi nghe tiếng khánh chấp tay cùng xá, rồi...
phap bao 2

Hướng dẫn và bài cúng rằm tháng 7 tại nhà

Trong ngày lễ Vu Lan, mọi người cùng nhau đến chùa để thắp nhang, khấn nguyện, cầu siêu cho người đã khuất, cầu mong cho gia đình, người thân được...
kinh luat luan 3

Nghi thức hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật

Hòa thượng Thích Quang Đạo viện chủ chùa Phước Viên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai nói “…phương pháp sám hối, hồi hướng là chánh pháp mà đức Phật đã dạy, có tác dụng...
phap bao 12

Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội

Tùy Trí ỷ soạn, Việt dịch: Thích Minh Kiết

Xem Nhiều