Trang Chủ Danh mục Bộ Bổn Duyên

Danh mục: Bộ Bổn Duyên

kinh luat luan 36

Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch

Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO chuyển dịch thơ
kinh luat luan 21

Kinh Thí Dụ Đàn Bò

Kinh Thí Dụ Đàn Bò Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch của Thích Bảo An *** Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời, Đức Bà-gia-bà trú ở vườn...
kinh luat luan 39

Kinh Hiền Ngu

Kinh Hiền Ngu Nguyên Ngụy Huệ Giác Đẳng dịch Bản Việt dịch của Thích Trung Quán *** Ghi chú: Kinh Hiền Ngu tất cả là 13 Quyển và 69 Phẩm, nhưng ở đây...
kinh luat luan 30

Kinh Trung Bổn Khởi

Hậu Hán Đàm Quả Cộng Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 18

Kinh Thí Dụ

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Nguyên Thuận
kinh luat luan 21

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
phap bao 7

Kinh Pháp Cú – Nguyên Thuận dịch

Pháp Cứu soạn Ngô Duy Kỳ Nan Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 38

Kinh Năm Trăm Ðệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 39

Kinh Hưng Khởi Hạnh

Hậu Hán Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 13

Kinh Cựu Tạp Thí Dụ

Ngô Khương Tăng Hội dịch. Bản Việt dịch của Lê Mạnh Thát
kinh luat luan 34

Kinh Chuyện Về Những Con Cá Lớn

Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch. Việt dịch 1: Thanh Mai - Thanh Nhiên. Việt dịch 2: Trần Văn Nghĩa
phap bao 16

Kinh Bách Dụ – Thích Tâm Châu dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
phap bao 14

Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Viên Thắng
phap bao 8

Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Như Huyền dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Huyền
kinh luat luan 38

Kinh Bách Dụ – Nguyên Thuận dịch

Tăng Già Tư Na soạn Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 43

Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành

Phù Tần Tăng Già Bạt Trừng Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
phap bao 9

Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi

Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Trong quá khứ xa xưa, Đức Phật Thích-ca...
kinh luat luan 11

Kinh Tu Hành Bản Khởi

Kinh Tu Hành Bản Khởi Hậu Hán Trúc Đại Lực Cộng Khương Mạnh Tường dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Phẩm 1: BIẾN HIỆN Nghe như vầy: Một...
kinh luat luan 42

Kinh Tiền Thế Tam Chuyển

Kinh Tiền Thế Tam Chuyển Tây Tấn Pháp Cự dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại vườn Kỳ...
phap bao 7

Kinh Thập Nhị Du

Kinh Thập Nhị Du Đông Tấn Ca Lưu Đà Già dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc *** Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha...

Xem Nhiều