Bài mới

Mở Mắt Chiêm Bao (KT97) - Thầy Thích Phước Tiến

Mở Mắt Chiêm Bao (KT97) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 97 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-11-2018
Chuyển Hóa Cảm Xúc (KT97) - Thượng tọa Thích Nhật Từ 2018

Chuyển Hóa Cảm Xúc (KT97) – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 97 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-11-2018
Cái Gai Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Huyền Quang, ngày 19.10.2018)

Cái Gai Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Huyền Quang, ngày 19.10.2018
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 - Thích Chân Tính

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 – Thích Chân Tính

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp với chủ đề: phỏng vấn TT Thích Chân Tính về việc xây dựng chùa Hoằng Pháp...
Một Chữ Đừng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Một Chữ Đừng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 14/09/2018
Đời sống trong sáu cõi và thần chú OM MANI PADME HUM

Đời Sống Trong Sáu Cõi Và Thần Chú OM MANI PADME HUM

Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả,...
Mật Tông

Mật Tông

Tuy nhiên, tên gọi Kim Cương Thừa chỉ thấy xuất phát từ Tây Tạng, còn các nguồn kinh điển Hán tạng xưa không đề cập đến tên gọi này....