Bài mới

Từ Bi chú – Om Mani Padme Hung

Từ Bi Chú – Om Mani Padme Hung

Các thần chú là biểu hiện của âm thanh bắt nguồn từ cái rỗng không. Nó là âm thanh xác thực của khoảng trống không. Bắt nguồn từ khái niệm...
Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Hình ảnh tôn tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mỗi bàn tay đều có con mắt trí tuệ, trong tay cầm nhiều pháp khí dùng hàng phục ma...
Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV. Tuệ Viên, Toronto , 1.7.2018 )

Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Viện Tuệ Viên, Toronto, ngày 1.7.2018
Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ - HT. Thích Viên Giác

Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 07.11.2018
5 Phẩm Hạnh Giúp Cải Thiện Đời Sống - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Phẩm Hạnh Giúp Cải Thiện Đời Sống – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 09/10/2018
Luận về vấn đề hộ niệm lúc lâm chung theo kinh tạng Nikaya

Luận Về Vấn Đề Hộ Niệm Lúc Lâm Chung Theo Kinh Tạng Nikaya

Hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng được sống là hai hy vọng khó từ bỏ của con người, được Phật dạy trong kinh Tăng Chi(2). Càng về...
Khuyến tu pháp môn Tịnh độ

Khuyến Tu Pháp Môn Tịnh Độ

Pháp môn mà nhiều người tu (kể cả tại gia và xuất gia) là pháp môn Tịnh Độ (pháp môn niệm Phật). Sở dĩ pháp môn niệm Phật phổ...