Kinh Hạnh Người Cư Sĩ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Định Viên

Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Diệu Châu

Kinh Đại Thừa Lưu Chuyển Hữu

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

Xem nhiều

Bài mới