Ba đức tính cao quý - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba đức tính cao quý – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 09/03/2019
Bốn loại cây - Thầy Thích Pháp Hòa ( Sydney , ngày 10.11.2018 )

Bốn loại cây – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Celcil Hills High School, Sydney , ngày 10.11.2018
Hạnh phúc cao thượng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Hạnh phúc cao thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long) ngày 10/03/2019
Bóng tối và ánh sáng - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019

Bóng tối và ánh sáng – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Thiên Quang ((thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ngày 24/02/2019
Ai Xem Tiền Tài Danh Lợi Là Giả Tạm - Thích Phước Tiến

Ai Xem Tiền Tài Danh Lợi Là Giả Tạm – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Phổ Bi (Đài Bắc - Đài Loan) ngày 03-03-2019
Hãy làm theo ba chữ "T" - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Hãy làm theo ba chữ “T” – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 11/03/2019
Hạt giống đắng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Hạt giống đắng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (H. Châu Thánh - T. Đồng Tháp) ngày 07/03/2019
Sáu bùa hộ mệnh trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ

Sáu bùa hộ mệnh trong hôn nhân – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-02-2019
Đừng làm nô lệ cho tham dục của thế gian - Ni Sư Hương Nhũ 2019

Đừng làm nô lệ cho tham dục của thế gian – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Tịnh Thất Liên Nghiêm (H. Bình Chánh, TP. HCM) ngày 10/01/2019
Khách và chủ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Khách và chủ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Long Thạnh Tự (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 08/03/2019
Vạn sự kiết tường như ý - Thích Nữ Như Lan

Vạn sự kiết tường như ý – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 06/03/2019
Sáu loại sức khỏe quý hơn vàng - TT. Thích Nhật Từ

Sáu loại sức khỏe quý hơn vàng – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 18-02-2019
Giải hạn không cần phải cúng sao - TT. Thích Nhật Từ

Giải hạn không cần phải cúng sao – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-02-2019

Xem nhiều