Oan Trái Từ Nơi Mình (KT115) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Oan Trái Từ Nơi Mình" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 115 tại Tu Viện Tường Vân,...

Đối Diện Với Chính Mình (KT115) – Thích Thiện Quý

Pháp thoại "Đối Diện Với Chính Mình" do Thầy Thích Thiện Quý giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 115 tại Tu Viện Tường Vân, ngày...

4 Loại Bạn Tốt – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "4 Loại Bạn Tốt" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 16/08/2020. http://youtu.be/z3QIF_L226U

4 Loại Bạn Xấu – HT. Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "4 Loại Bạn Xấu" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 02/08/2020. http://youtu.be/vDMlSMfBwNI

Những Nghịch Lý Thời Hiện Đại – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Những Nghịch Lý Thời Hiện Đại" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16-09-2020 http://youtu.be/CBJm_C6A4z8 Download MP3

Học cách sống vui – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Học cách sống vui" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 07 - TP. Hồ Chí Minh) http://youtu.be/NDOaE7C7G7g

Ác nghiệp dễ tạo thiện nghiệp khó làm – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ác nghiệp dễ tạo thiện nghiệp khó làm" do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng http://youtu.be/OuFMRLDHjdk

Đại Dịch Covid 19 Gợi Nhớ Nạn Đói Thời Đức Phật – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Đại Dịch Covid 19 Gợi Nhớ Nạn Đói Thời Đức Phật" do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Chùa Quê Hương (H. Tam Nông -...

Tôi Đã Có Con Đường – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Tôi Đã Có Con Đường" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh, HCM) ngày 21-07-2020 http://youtu.be/YGYy_OPCjjg Download MP3

Trò Đùa Của Thần Chết – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Trò Đùa Của Thần Chết" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Khánh Linh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 13-07-2020 http://youtu.be/hiICTSE1JuQ Download MP3

Sáu khuynh hướng tâm lý của chúng sanh – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Sáu khuynh hướng tâm lý của chúng sanh" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 26-07-2020 http://youtu.be/7-cNmUkSdlg

Sự khác biệt cảm xúc của phàm phu và thánh hiền Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Sự Khác Biệt Cảm Xúc của Phàm Phu và Thánh Hiền" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân,...

Làm thế nào để sống hạnh phúc – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Làm thế nào để sống hạnh phúc" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. ĐồngTháp) http://youtu.be/_X_S621FrzY

Tập Tính Rùa Nước Có Năm Điều Nên Học – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Tập Tính Rùa Nước Có Năm Điều Nên Học" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 24-07-2020 http://youtu.be/ywG9SOD5Jwg

Được Mất Gì Khi Nếm Trải Khổ Đau? (KT114) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Được Mất Gì Khi Nếm Trải Khổ Đau?" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 114 tại Tu...

Thay đổi chính mình – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thay đổi chính mình" do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa Huân Tu lần thứ 74 tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai) ngày 19-07-2020 http://youtu.be/oeWQhTxxXnE

Quả báo của sự hưởng thụ – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Quả báo của sự hưởng thụ" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại Tu Viện Như Giác (Củ Chi, HCM) ngày 18-07-2020 http://youtu.be/lJ8MAmVWnEU

5 Chữ gối đầu ngủ an giấc – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "5 Chữ gối đầu ngủ an giấc" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long) ngày...

Ba hạng người tặng ba món quà vô giá – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng người tặng ba món quà vô giá" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức, HCM) ngày 19-07-2020 http://youtu.be/9JzrnmdkeZE

Những điều không thể thiếu trong cuộc sống – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Những điều không thể thiếu trong cuộc sống" do Ni Sư Hương Nhũ thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền (U Minh Thượng - Kiên Giang) ngày 11/07/2020 https://www.youtube.com/watch?v=b6vwYwi0-BQ

Pháp thoại mới

Xem nhiều