Ăn chay – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Ăn chay" do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hội Khánh (Bình Dương) http://youtu.be/t82uQt2Dh6w

Thương yêu và tôn kính – Thích Tuệ Hải

Pháp thoại "Thương yêu và tôn kính" do Thầy Thích Tuệ Hải giảng tại chùa Long Hoa http://youtu.be/52YD7bx0OGs

Sống an lạc chết siêu thoát – Thích Tuệ Hải

Pháp thoại "Sống an lạc chết siêu thoát" do Thầy Thích Tuệ Hải giảng http://youtu.be/IRHaxcfdmNY

Tại sao sống bất thiện vẫn được hạnh phúc – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Tại sao sống bất thiện vẫn được hạnh phúc" do Thượng tọa Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo tràng An Hạnh (Hoa Kỳ) ngày 20-11-2019 http://youtu.be/ZcP00BCXUas Download MP3

Trị bệnh tiểu đường – Thích Tuệ Hải

Pháp thoại "Trị bệnh tiểu đường" do Thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự http://youtu.be/3rE4dkaHhNM

Suy ngẫm về cuộc đời – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Suy ngẫm về cuộc đời" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Vĩnh Phước (Quận 3, HCM) http://youtu.be/DKJdh_SqSKU

Hạnh phúc chân thật – Thích Tuệ Hải

Pháp thoại "Hạnh phúc chân thật" do Thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai) http://youtu.be/5jaWeVtLIT4

Con đường hạnh phúc – Thích Tuệ Hải

Pháp thoại "Con đường hạnh phúc" do Thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương (Đồng Nai) http://youtu.be/QDh9P7jXi0c

Kháng thể tự thân – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Kháng thể tự thân" do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quy (Q.7, TP Hồ Chí Minh) ngày 11/03/2020 http://youtu.be/18F9wdw0CNI

Đối Tượng Cứu Khổ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đối Tượng Cứu Khổ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina. Ngày 25.8.2019 http://youtu.be/vW59ElQs8hc

Đi tu tốt hay ở đời tốt – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Đi tu tốt hay ở đời tốt" do Thượng Tọa Thích Phước Tiến thuyết giảng tại nhà hàng Sài Gòn Kitchen (Hoa Kỳ) ngày 19-11-2019 http://youtu.be/Ea8pmv2DKi0 Download MP3

Người ngày xưa – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Người ngày xưa" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Giác Ngộ (Quận 10, HCM) ngày 25-05-2019 http://youtu.be/uUsed5nkcRs

Một Điều Quý Giá – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Một Điều Quý Giá" do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Tịnh Tâm - 10547 Anders Blvd, Jacksonville, Florida - Hoa Kỳ http://youtu.be/vPgqf5jVECQ

Tội lỗi một đổi một triệu – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Tội lỗi một đổi một triệu" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức, HCM) ngày 12-01-2020

Mặt Trái Cuộc Đời – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Mặt Trái Cuộc Đời" do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Trúc Lâm (Hoa Kỳ) ngày 17-11-2019 http://youtu.be/V4PKqqMuLrs Download MP3

Phương pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Phương pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 22/02/2020

Các cấp độ làm điều thiện – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Các cấp độ làm điều thiện" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 05-01-2020

Cần tu cái gì trước – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Cần tu cái gì trước" do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Hội Đức (TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) ngày 03/11/2019

Lễ Halloween – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Lễ Halloween" do Thầy thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản, Ngày 2.11.2019

Thiết lập đời sống an lạc – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Thiết lập đời sống an lạc" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tịnh Thật Phước Ân (TP. Cần Thơ - Tỉnh Cần Thơ) ngày...

Pháp thoại mới

Xem nhiều