Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

Xe Báu Đại Thừa phần 15 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 15" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 13.06.2020 http://youtu.be/pL_Vnt-DCPQ

Xe Báu Đại Thừa phần 13 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 13" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 30.5.2020 http://youtu.be/-hsaTDnhmCg

Xe Báu Đại Thừa phần 12 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 12" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 9.5.2020 http://youtu.be/NRLgckpZUpY

Từng Giọt Sữa Thơm phần 14 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 14" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 01.05.2020 http://youtu.be/xt7vICmHg8E

Từng Giọt Sữa Thơm phần 13 – Thích Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 13" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 30.4.2020 http://youtu.be/i9dcDJYyS_o

Từng Giọt Sữa Thơm phần 12 – Thích Pháp Hoà

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 12" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 29.4.2020 http://youtu.be/NSdkzp8xiQw

Từng Giọt Sữa Thơm phần 11 – Thích Pháp Hòa

http://youtu.be/dIU8V20Mtxs Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 11" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 28.4.2020

Từng Giọt Sữa Thơm phần 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 10" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 27-04-2020 http://youtu.be/Hi-7rx4AX-I

Từng Giọt Sữa Thơm phần 9 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 9" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 24-04-2020 http://youtu.be/XxkH0zprBvQ

Xe Báu Đại Thừa phần 11 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 11" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 02.05.2020 http://youtu.be/gifZZyykXFE

Xe Báu Đại Thừa phần 10 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 10" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 25.4.2020 http://youtu.be/pyW0FGqAEBY

Xe Báu Đại Thừa phần 9 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 9" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 18.4.2020 http://youtu.be/aN-ABuH0msU

Xe Báu Đại Thừa phần 8 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 8" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm ngày 11.4.2020 http://youtu.be/8YDs5pemRBo

Từng Giọt Sữa Thơm phần 8 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 8" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm, ngày 22-04-2020 http://youtu.be/0vuVENeUgqY

Năm Tướng Suy Hao – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Năm Tướng Suy Hao" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 10.5.2020 http://youtu.be/lteFwH2z6_E

Từng Giọt Sữa Thơm phần 7 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 7" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 22.4.2020 http://youtu.be/ltnN4Kqthmk

Xe báu Đại Thừa phần 7- Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 7" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 04-04-2020 http://youtu.be/849VOt2HlFc

Xe báu Đại Thừa phần 6 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 6" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 28-03-2020 http://youtu.be/k0Vg9IRSK00

Xe báu Đại Thừa phần 5 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 5" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 21-03-2020 http://youtu.be/GH9F6xAUrII

Xe báu Đại Thừa phần 3 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 3" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 07-03-2020 http://youtu.be/SK1bH8g8OMw

Bài Mới

Xem Nhiều

Hide picture