Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

Xe Báu Đại Thừa phần 4 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 4" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv. Trúc Lâm ngày 14.3.2020 http://youtu.be/gTwCS78N4MQ

Xe Báu Đại Thừa phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 1" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 8.2.2020 http://youtu.be/8E6SABkgyK0

Từng Giọt Sữa Thơm phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 1" do Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13-04-2020 http://youtu.be/qZu6MJm3nl0

Công Dụng Của Đạo – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Công Dụng Của Đạo" do Thầy Thích Pháp Hòa ̣giảng tại Moon Light Restaurant, Westminster, CA, ngày 22.2.2020 http://youtu.be/mDFDktC5B2I

Điều Con Người Mong Muốn phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Điều Con Người Mong Muốn phần 2" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA ngày 23.2.2020 http://youtu.be/pOayogMpcnQ

Thập Hồi Hướng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Thập Hồi Hướng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 4.1.2020 http://youtu.be/qSzR_uB6BRA

Liễu Tri Cực Lạc – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Liễu Tri Cực Lạc " do Thầy Thích Pháp Hòa ̣giảng tại Chùa Văn Thù (Riverside, CA) ngày 21.2.2020 http://youtu.be/xcNT3kKoQMU

Tâm Linh Trong Đời Sống – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Tâm Linh Trong Đời Sống" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Thiện Tâm (Peoria, IL) ngày 28.11.2019 http://youtu.be/MZiJh4AncYQ

Lời Cuối Của Thế Tôn – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Lời Cuối Của Thế Tôn" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 8.3.2020 http://youtu.be/82PclCGhbsM

Đạo Tràng Hưng Thịnh – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đạo Tràng Hưng Thịnh" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Quang Thiện Ontario, CA ngày 21.12.2019 http://youtu.be/L1SGYDeIV20

Vững Tâm Trong Các Hạnh Lành – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Vững Tâm Trong Các Hạnh Lành" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại James Lick High School, San jose, CA http://youtu.be/HQ1W9j7UI-o

Cho Nhiều Phước Ít – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Cho Nhiều Phước Ít" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Huyền Quang Dallas, TX, ngày 6.10.2019 http://youtu.be/v0Stja2VZyk

Sáu Điều Chướng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Sáu Điều Chướng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Hạnh Mauii, Hawaii, ngày 15.9.2019 http://youtu.be/MQvWQajhbco

Lý Nhập – Hạnh Nhập – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Lý Nhập - Hạnh Nhập" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng Chùa Phước Viên, Hemiji, Nhật Bản. Ngày 3.11.2019 http://youtu.be/L8IiPqYn6P0

Người Tín Đồ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Người Tín Đồ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Jame Lick High School, San Jose, CA ngày 1.12.2019 http://youtu.be/LGvliZdm8nM

Chánh Mạng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Chánh Mạng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Hạnh Mauii, Hawaii, ngày 14.9.2019 http://youtu.be/m6coHCJZfc4

Đối Tượng Cứu Khổ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đối Tượng Cứu Khổ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina. Ngày 25.8.2019 http://youtu.be/vW59ElQs8hc

Các Căn Viên Thông – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Các Căn Viên Thông" do Thầy Thích Pháp Hòa ̣̣giảng tại Chùa Đại Nam (Hemiji, Nhật Bản) ngày 3.11.2019 http://youtu.be/iWWGjP4-0VU

Ước NguyệnNgười Con Hiếu – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Ước NguyệnNgười Con Hiếu" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina, ngày 25.8.2019 http://youtu.be/xA8VUJznqLw

Pháp thoại mới

Xem nhiều