Trang Chủ Danh mục Thích Pháp Hòa

Danh mục: Thích Pháp Hòa

Xe báu Đại Thừa phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe báu Đại Thừa phần 2" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 29-02-2020 http://youtu.be/KxJj5X5hDNk

Từng giọt sữa thơm phần 6 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng giọt sữa thơm phần 6" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 20.4.2020 http://youtu.be/JKkMtCUL-rY

Từng giọt sữa thơm phần 5 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng giọt sữa thơm phần 5" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 17.4.2020 http://youtu.be/t3hpHP4wZ2A

Từng giọt sữa thơm phần 4 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng giọt sữa thơm phần 4" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 16.4.2020 http://youtu.be/Mlh-EZL4qLM

Từng giọt sữa thơm phần 3 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng giọt sữa thơm phần 3" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 15.4.2020 http://youtu.be/WQvkx9qrG3A

Từng giọt sữa thơm phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng giọt sữa thơm phần 2" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm (Canada) ngày 14.4.2020 http://youtu.be/2mcDXfam-zA

Xe Báu Đại Thừa phần 4 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 4" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv. Trúc Lâm ngày 14.3.2020 http://youtu.be/gTwCS78N4MQ

Xe Báu Đại Thừa phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 1" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 8.2.2020 http://youtu.be/8E6SABkgyK0

Từng Giọt Sữa Thơm phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 1" do Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13-04-2020 http://youtu.be/qZu6MJm3nl0

Công Dụng Của Đạo – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Công Dụng Của Đạo" do Thầy Thích Pháp Hòa ̣giảng tại Moon Light Restaurant, Westminster, CA, ngày 22.2.2020 http://youtu.be/mDFDktC5B2I

Điều Con Người Mong Muốn phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Điều Con Người Mong Muốn phần 2" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA ngày 23.2.2020 http://youtu.be/pOayogMpcnQ

Thập Hồi Hướng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Thập Hồi Hướng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 4.1.2020 http://youtu.be/qSzR_uB6BRA

Liễu Tri Cực Lạc – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Liễu Tri Cực Lạc " do Thầy Thích Pháp Hòa ̣giảng tại Chùa Văn Thù (Riverside, CA) ngày 21.2.2020 http://youtu.be/xcNT3kKoQMU

Tâm Linh Trong Đời Sống – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Tâm Linh Trong Đời Sống" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Thiện Tâm (Peoria, IL) ngày 28.11.2019 http://youtu.be/MZiJh4AncYQ

Lời Cuối Của Thế Tôn – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Lời Cuối Của Thế Tôn" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 8.3.2020 http://youtu.be/82PclCGhbsM

Đạo Tràng Hưng Thịnh – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đạo Tràng Hưng Thịnh" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Quang Thiện Ontario, CA ngày 21.12.2019 http://youtu.be/L1SGYDeIV20

Vững Tâm Trong Các Hạnh Lành – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Vững Tâm Trong Các Hạnh Lành" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại James Lick High School, San jose, CA http://youtu.be/HQ1W9j7UI-o

Cho Nhiều Phước Ít – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Cho Nhiều Phước Ít" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Huyền Quang Dallas, TX, ngày 6.10.2019 http://youtu.be/v0Stja2VZyk

Sáu Điều Chướng – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Sáu Điều Chướng" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Hạnh Mauii, Hawaii, ngày 15.9.2019 http://youtu.be/MQvWQajhbco

Bài Mới

Xem Nhiều

Hide picture