[fvplayer liststyle=”text” src=”https://s1.animeweb.xyz/media/KinhTung/Kinh-Dia-Tang-Bo-Tat-Bon-Nguyen-1-Thich-Tri-Thoat-www.phatphapungdung.com.mp3″ playlist=”https://s1.animeweb.xyz/media/KinhTung/Kinh-Dia-Tang-Bo-Tat-Bon-Nguyen-2-Thich-Tri-Thoat-www.phatphapungdung.com.mp3;
https://s1.animeweb.xyz/media/KinhTung/Kinh-Dia-Tang-Bo-Tat-Bon-Nguyen-3-Thich-Tri-Thoat-www.phatphapungdung.com.mp3″ caption=”Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phần 1;Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phần 2;Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phần 3″]

Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát

Bài liên quan