Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Sớ – Tịnh Độ Tông

Danh mục: Bộ Kinh Sớ – Tịnh Độ Tông

kinh luat luan 27

Kinh A Di Đà (Văn Vần)

Hán dịch: Diêu Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Khánh Anh
kinh luat luan 41

A Di Đà Thông Tán Sớ

Đường Khuy Cơ soạn. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 20

An Lạc Tập

Đường Đạo Xước soạn. Bản Việt dịch (1) của Thích Hồng Nhơn. Bản Việt dịch (2) của Như Hòa
kinh luat luan 19

Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà

Hậu Ngụy Đàm Loan soạn. Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 1

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Minh Diệu Hiệp tập. Bản Việt dịch (1) của Thích Hồng Nhơn. Bản Việt dịch (2) của Minh Chánh
kinh luat luan 42

Du Tâm An Lạc Đạo

Tân La Nguyên Hiểu soạn. Bản Việt dịch của Thích Giác Chính
kinh luat luan 35

Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Tống Nguyên Chiếu thuật. Bản Việt dịch của Chính Trang - Giác Vân
phap bao 13

Giảng Giải Tinh Yếu Kinh A Di Đà

Minh Trí Húc giải. Bản Việt dịch của Tuệ Nhuận
phap bao 11

Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh

Bắc Ngụy Đàm Loan Chú giải. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân
phap bao 3

Kệ Lễ Tán Sáu Thời

Đường Thiện Đạo tập ký. Bản Việt dịch (1) của Thích Hoằng Đạo. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh
kinh luat luan 13

Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ

Hậu Ngụy Đàm Loan soạn. Việt dịch 1: Thích Bửu Hà. Việt dịch 2: Thích Nhất Chân. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn
kinh luat luan 16

Những Nghi Vấn Về Pháp Môn Tịnh Độ

Nguyên Thiên Như Tắc Trước. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm
kinh luat luan 7

Phương Pháp Niệm Phật

Đường Đạo Cảnh. Thiện Đạo Cộng tập. Bản Việt dịch của Thích Hồng Nhơn
phap bao 8

Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn

Đường Thiện Đạo tập ký. Bản Việt dịch (1) của Thích Pháp Chánh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh
phap bao 6

Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy

Đường Cơ soạn. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Trang. Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Hùng
phap bao 4

Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn

Nguyên Hoài Tắc thuật. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
phap bao 9

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Tống Cương Lương Da Xá dịch. bản Việt dịch (1) của Thích Trí Tịnh. bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 28

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ

Đường Huyền Trang dịch. Việt dịch 1: Như Hòa. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Nguyên Thuận
kinh luat luan 6

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Tào Ngụy Khương Tăng Khải dịch. Việt dịch 1: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Thích Tuệ Đăng
phap bao 4

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Tống Đàm Vô Kiệt dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu

Xem Nhiều