Saturday, 19 June, 2021
Cải lương Phật giáo - Cuộc đời đức Phật - Phật đản 2016 tại Tu Viện Tường Vân

Cải Lương Cuộc Đời Đức Phật tại Tu Viện Tường Vân – Phật Đản 2016

https://www.youtube.com/watch?v=XXpI1o0ldLc Cải lương Phật giáo - Cuộc đời đức Phật - Phật đản 2016 tại Tu Viện Tường Vân