Thời gian thắm thoát…

Thời gian thắm thoát trôi nhanh,
Phù du kiếp sống mong manh vô thường,
Bao nhiêu năm tháng tha phương,
Bây giờ niệm Phật thoát đường tử sanh.

Thích Tâm Khoa

Vui buồn rồi cũng qua…

Vui buồn rồi cũng qua
Thành bại rồi cũng bỏ
Đến đây hai tay trắng
Trở về nắm xương khô

Phù sinh

Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo
Phù sinh một kiếp thoáng qua mau,
Tóc xanh đang độ thời thơ ấu
Thoảng chốc thì ra đã bạc đầu…

Tôn Nữ Hỷ Khương

Còn gặp nhau…

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.

Tôn Nữ Hỷ Khương

Cuộc đời…

Cuộc đời chẳng có là bao,
Cũng như giấc mộng tan vào hư không,
Biết thế cũng đừng nên trông,
Mà ta phải ráng gắng công tu hành,
Giàu sang quyền quý thế nào,
Chỉ là mộng huyễn mang vào được đâu,
Khôn ngoan biết giả quay đầu,
Buông bỏ tất cả mới cầu tánh chơn,
Danh mà chi, lợi để mà chi,
Chuốc lấy đau thương khổ li bì,
Niết bàn mở rộng ta tìm đến,
Nhất tâm niệm Phật bất tư nghì.

Cuộc đời ngắn ngủi

Cuộc đời ngắn ngủi có là bao
Cội gốc thương đau cứ vung vào
Mau mau tỉnh giấc mà Niệm Phật
Để thoát luân hồi vạn kiếp sau..

Thân như bóng chớp

Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cỏ xanh tươi, thu nhuốm hồng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Thịnh suy như cỏ hạt sương đông

Thiền sư Vạn Hạnh

Những thay đổi đau lòng..

Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta.
Khi chúng đến, ta nên cười chẳng nên khóc.
Vì đó là qui luật của thế gian.

HT. Thích Thanh Từ

Kệ Vô thường

Ngày nay đã qua
Đời sống ngắn lại
Hãy nhìn cho kỹ
Ta đã làm gì?
Đại chúng hãy cùng tinh tấn
Thực tập hết lòng
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi
Hãy nhớ vô thường
Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng

Giấc mộng dài

Thiền sư Minh Chánh

Công danh cái thế màng sương sớm.
Phú quý kinh nhân giấc mộng dài.
Chẳng biết Bản lai vô nhất vật.
Công phu luống uổng một đời ai.