Trang Chủ Danh mục Bộ Đại Tập

Danh mục: Bộ Đại Tập

kinh luat luan 13

Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Hán dịch: Tống Thi Hộ, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 10

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Minh Lễ dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa dịch, Việt dịch: Thích Minh Lễ
phap bao 3

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa, Việt dịch: Thích Hằng Đạt
kinh luat luan 27

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Hán dịch: Tùy Đạt Ma Cấp Đa, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 11

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Nguyên Thuận
kinh luat luan 9

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Quang
phap bao 9

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Vạn Phật Thánh Thành dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Vạn Phật Thánh Thành
kinh luat luan 40

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 40

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân

Hán dịch: Đường Huyền Trang dịch, Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
kinh luat luan 25

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch 1: Tuệ Khai, Việt dịch 2: Thích Vạn Thiện
kinh luat luan 35

Kinh Bồ Tát Hư Không Dựng

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
phap bao 15

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Hán dịch: Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Tuệ Khai
kinh luat luan 7

Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Thất dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
kinh luat luan 8

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Dao Tần Phật Đà Da Xá, Việt dịch: Tuệ Khai
kinh luat luan 28

Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn

Hán dịch: Đường Bất Không, Việt dịch: Tuệ Khai
phap bao 1

Kinh A Soa Mạt Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Tuệ Khai
kinh luat luan 20

Kinh Bảo Tinh Đà La Ni

Hán dịch: Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
phap bao 16

Kinh Đồng Tử Vô Ngôn

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Tuệ Khai

Xem Nhiều