32 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 19 September, 2017
Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở - Thiền Từ Bi - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở – Thiền Từ Bi – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Nụ Hồng (Hoa Kỳ), ngày 18-06-2017
Huân Tu (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Huân Tu (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa Kỳ), ngày 03/07/2015
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 26/03/2017
Vấn Đáp: Ý Nghĩa Ban Kinh Sư - Vượt Qua Bệnh Cố Chấp - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Ý Nghĩa Ban Kinh Sư – Vượt Qua Bệnh Cố Chấp – Thích Nhật Từ

Giảng tại Center Wedding Conference Golden Palace (Đồng Nai), ngày 03-08-2017
Vấn Đáp: Chánh Tín Và Mê Tín - Văn Hóa Tống Táng Theo Đạo Phật - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chánh Tín Và Mê Tín – Văn Hóa Tống Táng Theo Đạo Phật – Thích...

Giảng tại chùa Tương Mai (Hà Nội) và chùa Thiên Hương (Hưng Yên), ngày 30-07-2017
Vấn Đáp: Tam Pháp Ấn- Học Thuyết 12 Nhân Duyên - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Tam Pháp Ấn- Học Thuyết 12 Nhân Duyên – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Tâm Cát (Hoa Kỳ), ngày 22-06-2017
Vấn Đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni, Vượt Qua Nỗi Sợ Ma Quỷ - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni, Vượt Qua Nỗi Sợ Ma Quỷ – Thích Nhật Từ

Giảng tại Nhà hàng Kitchen (Hoa Kỳ), ngày 27-06-2017 và chùa Duyên Giác (Hoa Kỳ), ngày 24-06-2017
Phương Trời Thong Dong Kỳ 14 - Thượng tọa Thích Minh Thành

Phương Trời Thong Dong Kỳ 14 – Thích Minh Thành

Khóa tu Ngày An Lạc ngày 23-07-2017 tại chùa Giác Ngộ
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36 – Thích Phước Tiến

Giảng tại tư gia Phật tử Phước Huệ (Sysney, Australia), ngày 09/04/2017
Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm – Thích Nhật Từ

Giảng tại TP. Vallejo (Hoa Kỳ), ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont (Hoa Kỳ), ngày 26-06-2017
Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Huệ (Hoa Kỳ), ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác (Hoa Kỳ), ngày 29-06-2017
Phương Trời Thong Dong Kỳ 13 - Thích Minh Thiện 2017

Phương Trời Thong Dong Kỳ 13 – Thích Minh Thiện

Khóa tu Ngày An Lạc lần 22 tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-06-2017
Đi Với Phật Với Ma (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa 2017

Đi Với Phật Với Ma (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ), ngày 26/03/2017