27 C
Ho Chi Minh
Sunday, 21 January, 2018
Vấn Đáp Phật Pháp - Thích Thiện Thuận

Vấn Đáp Phật Pháp – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa tu học lần 6 tại chùa Không Môn (Hàn Quốc), ngày 07-10-2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 - Đại Đức Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Linh Sơn (Toronto, Canada), ngày 24-09-2017
Phước Sương (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Phước Sương (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 25-06-2017 tại đạo tràng Liên Hoa (Đức Quốc)
Vấn Đáp: Làm Gì Để Giúp Người Thân Vãng Sanh - Thích Nhật Từ 2017

Vấn Đáp: Làm Gì Để Giúp Người Thân Vãng Sanh – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Quang Minh, Hoa Kỳ, ngày 04-06-2017
Vấn Đáp: Hiện Tượng Ma Nhập, Bóng Đè, Tập Tục Cúng Cô Hồn - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Hiện Tượng Ma Nhập, Bóng Đè, Tập Tục Cúng Cô Hồn – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Hòa, chùa Phổ Chiếu, chùa Khánh Việt tại Hoa Kỳ, ngày 05-07-08/06/2017
Vấn Đáp: Vợ Phật Tử, Chồng Công Giáo - Thích Nhật Từ 2017

Vấn Đáp: Vợ Phật Tử, Chồng Công Giáo – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Vô Lượng Quang, tu viện Quan Âm, chùa Liên Hoa, ngày 10-12-14/06/2017
Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/05/2017
Vấn Đáp: Kinh Điển Cho Người Tại Gia - Học Thuyết Vô Ngã - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Kinh Điển Cho Người Tại Gia – Học Thuyết Vô Ngã – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phật Tổ và đạo tràng Đuốc Tuệ (Hoa Kỳ), ngày 18-19 và 20-06-2017
Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở - Thiền Từ Bi - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở – Thiền Từ Bi – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Nụ Hồng (Hoa Kỳ), ngày 18-06-2017
Huân Tu (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Huân Tu (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa Kỳ), ngày 03/07/2015
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 26/03/2017