27 C
Ho Chi Minh
Monday, 20 November, 2017
Vấn Đáp: Khó Hiểu Khi Tụng Kinh Hán Việt - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Khó Hiểu Khi Tụng Kinh Hán Việt – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa West End, Canada, ngày 21-05-2017
Quyết Nghi Về Phật Pháp - Thích Nhật Từ

Quyết Nghi Về Phật Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa West End - Canada, ngày 21-05-2017
Vấn Đáp: Hiện Tượng Ma Nhập, Bóng Đè, Tập Tục Cúng Cô Hồn - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Hiện Tượng Ma Nhập, Bóng Đè, Tập Tục Cúng Cô Hồn – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Hòa, chùa Phổ Chiếu, chùa Khánh Việt tại Hoa Kỳ, ngày 05-07-08/06/2017
Vấn Đáp: Vợ Phật Tử, Chồng Công Giáo - Thích Nhật Từ 2017

Vấn Đáp: Vợ Phật Tử, Chồng Công Giáo – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Vô Lượng Quang, tu viện Quan Âm, chùa Liên Hoa, ngày 10-12-14/06/2017
Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Chỗ Nương Tựa Phần 3 (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/05/2017
Vấn Đáp: Kinh Điển Cho Người Tại Gia - Học Thuyết Vô Ngã - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Kinh Điển Cho Người Tại Gia – Học Thuyết Vô Ngã – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phật Tổ và đạo tràng Đuốc Tuệ (Hoa Kỳ), ngày 18-19 và 20-06-2017
Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở - Thiền Từ Bi - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở – Thiền Từ Bi – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Nụ Hồng (Hoa Kỳ), ngày 18-06-2017
Huân Tu (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa

Huân Tu (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Hoa Kỳ), ngày 03/07/2015
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 26/03/2017
Vấn Đáp: Ý Nghĩa Ban Kinh Sư - Vượt Qua Bệnh Cố Chấp - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Ý Nghĩa Ban Kinh Sư – Vượt Qua Bệnh Cố Chấp – Thích Nhật Từ

Giảng tại Center Wedding Conference Golden Palace (Đồng Nai), ngày 03-08-2017
Vấn Đáp: Tam Pháp Ấn- Học Thuyết 12 Nhân Duyên - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Tam Pháp Ấn- Học Thuyết 12 Nhân Duyên – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Tâm Cát (Hoa Kỳ), ngày 22-06-2017
Vấn Đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni, Vượt Qua Nỗi Sợ Ma Quỷ - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni, Vượt Qua Nỗi Sợ Ma Quỷ – Thích Nhật Từ

Giảng tại Nhà hàng Kitchen (Hoa Kỳ), ngày 27-06-2017 và chùa Duyên Giác (Hoa Kỳ), ngày 24-06-2017
Phương Trời Thong Dong Kỳ 14 - Thượng tọa Thích Minh Thành

Phương Trời Thong Dong Kỳ 14 – Thích Minh Thành

Khóa tu Ngày An Lạc ngày 23-07-2017 tại chùa Giác Ngộ
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36 – Thích Phước Tiến

Giảng tại tư gia Phật tử Phước Huệ (Sysney, Australia), ngày 09/04/2017
Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm – Thích Nhật Từ

Giảng tại TP. Vallejo (Hoa Kỳ), ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont (Hoa Kỳ), ngày 26-06-2017
Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Huệ (Hoa Kỳ), ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác (Hoa Kỳ), ngày 29-06-2017