27 C
Ho Chi Minh
Friday, 23 March, 2018
Vấn đáp: Vãng sanh tây phương, hiểu đúng về Xá Lợi - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Vãng sanh tây phương, hiểu đúng về Xá Lợi – Thích Nhật Từ

Giảng tại Như Lai thiền tự, Hoa Kỳ, ngày 17-06-2017
Vấn đáp: Báo hiếu trong đạo Phật - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Báo hiếu trong đạo Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ, ngày 16-06-2017
Vấn đáp: Giải tỏa oan trái trong gia đình - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Giải tỏa oan trái trong gia đình – TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ, ngày 16-06-2017
Vấn đáp: Cách trị bệnh mất ngủ - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Cách trị bệnh mất ngủ – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ, ngày 16-06-2017
Vấn đáp: Vượt qua trở ngại trong đời - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Vượt qua trở ngại trong đời – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Liên Hoa, Hoa Kỳ, ngày 14-06-2017
Vấn đáp: Xung đột giữa cha mẹ và con cái - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Xung đột giữa cha mẹ và con cái – Thích Nhật Từ

Giảng tại Tu viện Quan Âm, Hoa Kỳ, ngày 12-06-2017
Vấn đáp: Danh sắc trong 12 nhân duyên - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Danh sắc trong 12 nhân duyên – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Liên Hoa, Hoa Kỳ, ngày 14-06-2017
Vấn đáp: Giải phóng sự tiêu cực - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Giải phóng sự tiêu cực – Thích Nhật Từ

Giảng tại Tu viện Quan Âm, Hoa Kỳ, ngày 12-06-2017
Vấn đáp: Đối nhân xử thế - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Đối nhân xử thế – Thích Nhật Từ

Giảng tại Tu viện Quan Âm, Hoa Kỳ, ngày 12-06-2017
Vấn đáp: Vợ Phật tử chồng công giáo - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Vợ Phật tử chồng công giáo – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Vô Lượng Quang, Hoa Kỳ, ngày 10-06-2017
Vấn đáp: Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Vô Lượng Quang, Hoa Kỳ, ngày 10-06-2017
Số Và Nghiệp (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 18.6.2017 )

Số Và Nghiệp (Vấn Đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Giảng tại Bad Hombug, Đức Quốc, ngày 18.6.2017 trong chuyến hoằng pháp Châu Âu
Vấn đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở, Thiền Từ Bi - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở, Thiền Từ Bi – Thích Nhật Từ

Giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017
Vấn đáp: Xây Dựng Tịnh Độ Hiện Tiền - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Xây Dựng Tịnh Độ Hiện Tiền – Thích Nhật Từ

Giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017
Vấn đáp: Hãy Tự Thân Mà Đi - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Hãy Tự Thân Mà Đi – Thích Nhật Từ

Giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017
Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 61 - Thích Pháp Đăng

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 61 – Thích Pháp Đăng

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM) năm 2018
Tượng Phật Nào Thờ Tốt ? Thầy Thích Pháp Hòa ( Vấn Đáp Vancouver 15.7.2017 )

Tượng Phật Nào Thờ Tốt – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Vancouver ngày 15-07-2017
Hình Thức và Nội Dung 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 19.6.2017 )

Hình Thức và Nội Dung Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 19-06-2017 trong chuyến hoằng pháp tại Châu Âu
Hình Thức Và Nội Dung Phần 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 19.6.2017 )

Hình Thức Và Nội Dung Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng ngày 19-06-2017 trong chuyến hoằng pháp tại Châu Âu
Tam Bảo Bất Biến (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Tam Bảo Bất Biến (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Đức (Oberhause, Đức Quốc), ngày 15-06-2017
Bồ Tát Và Hiếu Lễ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 14, 2017 )

Bồ Tát Và Hiếu Lễ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Kamen, Đức Quốc ngày 14-06-2017
Tỉnh Lặng Chiếu Soi (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 1, 2017 )

Tỉnh Lặng Chiếu Soi (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Lâm (Bang Ohio, Hoa Kỳ), ngày 01-10-2017
Tu Trong Nhẹ Nhàng (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 10, 2017 )

Tu Trong Nhẹ Nhàng (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Bảo Quang (Hamburg, Đức Quốc), ngày 10-06-2017
Không Tu Mà Tu (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay 13.06.2017)

Không Tu Mà Tu (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Munster, Đức Quốc, ngày 13-06-2017
Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 16,2017 )

Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Cologne, Đức Quốc, ngày 16-06-2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Canada 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Từ Thuyền (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017
Vấn đáp: Ý Nghĩa Câu Thần Chú - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Ý Nghĩa Câu Thần Chú – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 22-11-2017
Vấn Đáp: Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Trong Dân Gian, Phá Giới Và Phá Kiến - TT. Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Trong Dân Gian, Phá Giới Và Phá Kiến – Thích Nhật...

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 33 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-11-2017
Vấn Đáp Phật Pháp - Thích Thiện Thuận

Vấn Đáp Phật Pháp – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa tu học lần 6 tại chùa Không Môn (Hàn Quốc), ngày 07-10-2017