Vấn Đáp: Phương Pháp Hành Trì Tu Học Phật - TT. Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Phương Pháp Hành Trì Tu Học Phật – Thích Nhật Từ

Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giải đáp tại chùa Viên Minh và chùa Thương Điền, ngày 19-01-2019Các câu hỏi về: 1/ Phương pháp hành trì tu học Phật 2/ Phương cách hoằng pháp 3/...

Đạo Phật – Đạo Ông Bà (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Thiền Viện Chánh Pháp (Hoa Kỳ) ngày 16.12.2018
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65 - Thích Pháp Đăng

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65 – Thích Pháp Đăng

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp, do Thầy Thích Pháp Đăng giảnghttp://youtu.be/VDerNEOJvmk
Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 25.9.2018 )

Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Khâm, ngày 25.9.2018
Kiến Tánh Chuyên Tu (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV Huyền Quang , TX Ngày 8.4.2018 )

Kiến Tánh Chuyên Tu (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại TV Huyền Quang , TX gày 8.4.2018
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 - Thích Chân Tính

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 – Thích Chân Tính

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp với chủ đề: phỏng vấn TT Thích Chân Tính về việc xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳhttp://youtu.be/-psB1z39KOY
Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Toronto , ngày 1.9.2018 )

Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Chánh Giác (Toronto), ngày 01.09.2018
Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Như Lai Thiền Tự, Ngày 24 6 2018)

Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Như Lai Thiền Tự, ngày 24 6 2018
Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán

Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-09-2018

Xem nhiều