Pháp thoại “Sám Hối Chân Nhân” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Ân Ottawa, ON ngày 29.6.2019

Bài liên quan