Pháp thoại “Từng Giọt Sữa Thơm phần 10” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 27-04-2020

Tiểu sử: Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên(Canada) năm 2007

Bài liên quan