Trò Đùa Của Thần Chết – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Trò Đùa Của Thần Chết" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Khánh Linh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 13-07-2020 http://youtu.be/hiICTSE1JuQ Download MP3

Sáu khuynh hướng tâm lý của chúng sanh – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Sáu khuynh hướng tâm lý của chúng sanh" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 26-07-2020 http://youtu.be/7-cNmUkSdlg

Sự khác biệt cảm xúc của phàm phu và thánh hiền Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Sự Khác Biệt Cảm Xúc của Phàm Phu và Thánh Hiền" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân,...

Ý nghĩ lễ tự tứ – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Ý nghĩ lễ tự tứ" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Bửu Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 25-07-2020 http://youtu.be/0OjA9RL-l2Y

Rải tâm từ để chuyển hóa tâm sân giận – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Rải tâm từ để chuyển hóa tâm sân giận" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 17-07-2020 http://youtu.be/8tFUnCc8SNQ

Cổ đức làm trụ trì – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Cổ đức làm trụ trì" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Thiên Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 12-07-2020 http://youtu.be/zaR6YEMiGsw

Cần phải tịnh tu – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Cần phải tịnh tu" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Liên Trì (BRVT) ngày 16-07-2020 http://youtu.be/4Y-hLSh6uQ4

Vượt qua ba chướng – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Vượt qua ba chướng" do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) http://youtu.be/RbrvGlUs4dg

Làm thế nào để sống hạnh phúc – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Làm thế nào để sống hạnh phúc" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. ĐồngTháp) http://youtu.be/_X_S621FrzY

Hiểu đúng Phật giáo – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Hiểu đúng Phật giáo" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Ngọc Thạnh (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 22-07-2020 http://youtu.be/KFcxeKSauPw

Thông điệp của đạo Phật phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thông điệp của đạo Phật phần 2" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 26-07-2020 http://youtu.be/xSf8YZaOV6Q

Tập Tính Rùa Nước Có Năm Điều Nên Học – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Tập Tính Rùa Nước Có Năm Điều Nên Học" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 24-07-2020 http://youtu.be/ywG9SOD5Jwg

Xe Báu Đại Thừa phần 15 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Xe Báu Đại Thừa phần 15" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 13.06.2020 http://youtu.be/pL_Vnt-DCPQ

Xem nhiều