Tham Vấn Phật Pháp – Khóa Tu Ngày Tịnh Lạc Lần 1 – Thích Phước Tiến

Buổi Tham Vấn Phật Pháp do Thượng Tọa Thích Phước Tiến chia sẻ trong khóa tu Ngày Tịnh Lạc lần thứ 1 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-06-2022 http://youtu.be/h-1VpJu3j6A Download...

Cốt lõi của Phật giáo – Thích Viên Minh

Pháp thoại "Cốt lõi của Phật giáo" do HT Thích Viên Minh giảng trong khóa tu Ngày Tịnh Lạc lần thứ 1 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-06-2022 http://youtu.be/4cSWQZGh9NQ

Ý nghĩa và tầm quan trọng an cư kiết hạ – Thích Phước Tiến

Bài giảng “Ý nghĩa và tầm quan trọng an cư kiết hạ” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. http://youtu.be/zZh2Ffq3rRY Download MP3

Vượt qua cái tôi bé nhỏ – Thích Phước Tiến

Bài giảng “Vượt qua cái tôi bé nhỏ” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Kính mời quý vị cùng lắng nghe http://youtu.be/CMCk4vLSCvc Download MP3

Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù – Thích Phước Tiến

Bài giảng “Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù ” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 15-05-2022 http://youtu.be/4-A14McXnkg Download MP3

Người với người sống để thương nhau – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Người với người sống để thương nhau" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh, HCM) ngày 08-05-2022 http://youtu.be/5S4uy3CZZIk Download MP3

Ôm tử thi vượt qua bể khổ – Thích Phước Tiến

Pháp thoại: "Ôm tử thi vượt qua bể khổ" - do TT. Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01/03/2022 (nhằm ngày 29/01/Nhâm Dần). http://youtu.be/5fHyMiSWj1E Download MP3

Thiện ác dưới tuệ giác Bồ Tát Quán Thế Âm – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Thiện ác dưới tuệ giác Bồ Tát Quán Thế Âm " do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng ngày 16-03-2022 tại Tu Viện Tường Vân http://youtu.be/TKMBe0jQ9aM Download MP3

Thiên Tai, Dịch Họa Bao Giờ Mới Dứt? – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Thiên Tai, Dịch Họa Bao Giờ Mới Dứt?" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng ngày 14-02-2022 tại Tu Viện Tường Vân http://youtu.be/NjcRzkbGPXs Download MP3

Mặt Trái Của Sự Tự Do – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Mặt Trái Của Sự Tự Do" do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 31-01-2022 http://youtu.be/AbWKSvSgQPs Download MP3

Cái Gì Là Của Ta? – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Cái Gì Là Của Ta?" do Thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 30-01-2022 tại Tu Viện Tường Vân http://youtu.be/FmbV2vBv_sA Download MP3

Để tâm trí khai mở trong mùa Phật thành đạo – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Để tâm trí khai mở trong mùa Phật thành đạo" do TT. Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, vào lúc 19h00 ngày 29/11/Tân...

Bớt nói lời sát thương – Thích Phước Tiến

Pháp thoại: "Bớt nói lời sát thương" do TT. Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Lễ Sám Hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân, vào lúc 19h00 ngày...

Xem nhiều