Bài pháp thoại Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc 71 tại Tu Viện Tường Vân ngày 09/10/2016 (09/09/Bính Thân)

Nhiều lúc chúng ta không thấy buồn vui, cũng không giận ghét, cũng chẳng bị chi phối bởi điều gì, mình sống, mình hy sinh, mình làm tất cả các việc cho đời cho đạo nhưng tại sao có những lúc mình bị trăn trở và nhận không ra.

Đừng tưởng hồ yên là biển lặng

Bão giông cuộn dưới đáy hồ trong

Chúng ta cũng là một mặt nước hồ phẳng lặng nhưng mà chúng ta thật ra là những nguồn nước ngầm nó cuộn dưới lòng biển lòng sông như vậy, điều đó chính là về mặt cảm quan ý thức của chúng ta, nên khi moi sâu vào trong tâm thức, chúng ta bỏ qua những hiện tượng của ý thức, bỏ qua những cái chúng ta nhận diện bằng suy tư, để chúng ta cảm thấy rằng sâu lắng bên trong đó chúng ta bị che đậy bởi một ý nghĩa vì chúng sinh, vì Phật pháp nó trở thành một cái màng trên bề mặt, làm cái bia để che đậy dẫn dắt mà làm cho chúng ta không nhận ra được những cái băng khoăn, lo lắng, sợ hãi, được mất, hy vọng, mong cầu…và giải pháp để cứu mình là nhận diện những điều đó chỉ là vô thường giả tạm.

Biết không thật liền dứt khổ đau đối với những người Phật tử chúng ta đã được tiếp xúc và học đến mức nhuần nhuyễn, nhưng làm sao để ứng dụng cái đó vào đời cho hiệu quả, giải quyết được vấn đề bằng sự tu tập và chuyển hóa theo lời Phật dạy theo đúng giáo lý của đức Phật là một vấn đế khác và quan trọng hơn hết.

Download MP3

Bài liên quan